پوستر کاغذ دیواری Lef 30342

مشخصات محصول

Beach Trip


پهنا : 186 سانتی متر ( 4 پنل 46.5 سانتی متری )
ارتفاع : 280 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1205-30342

نمایش تمام کدهای: Lef