پوستر کاغذ دیواری Lef 30341

مشخصات محصول

Beach Trip

پهنا : 279 سانتی متر ( 6 پنل 46.5 سانتی متری )

ارتفاع : 280 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 1205-30341

نمایش تمام کدهای: Lef