پوستر کاغذ دیواری Lef 30330

مشخصات محصول

Paris

پهنا : 186 سانتی متر ( 4 پنل 46.5 سانتی متری )
 ارتفاع : 280 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 1205-30330

نمایش تمام کدهای: Lef