پوستر کاغذ دیواری Estampe 74060100

مشخصات محصول

دو پنل به ابعاد : 68 سانتی متر * 3 متر
ابعاد کلی : 1.36 سانتی متر * 3 متر ( ارتفاع ) 
دیزاین مچ : انطباق طرح ها روبروی هم
طرح های کاتالوگ: 4241-74060100

نمایش تمام کدهای: Estampe