پوستر کاغذ دیواری Aerial fj020215m

مشخصات محصول

پوستر کاغذ دیواری
سایز نهایی : ( ارتفاع ) 2.74 * ( پهنا ) 1.37  متر
تعداد پنل : 3
طرح های کاتالوگ: 4230-fj020215m

نمایش تمام کدهای: Aerial