پوستر و استیکر Star Wars RMK3473GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر 
سایز نهایی : 87.5 * 72.6 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 13

نمایش تمام کدهای: Star Wars