پوستر و استیکر Star Wars RMK3469PSM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
2 قطعه در ابعاد : 152.4 * 45.72 سانتی متر
تعداد پنل های استیکر : 2

نمایش تمام کدهای: Star Wars