پوستر و استیکر Star Wars RMK3254GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر و 101.6 * 22.86 سانتی متر 
سایز نهایی : 118.9 * 70.1 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 23

نمایش تمام کدهای: Star Wars