پوستر و استیکر Star Wars RMK3252GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر 
سایز نهایی : 119.4 *83.8 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 18

نمایش تمام کدهای: Star Wars