پوستر و استیکر Star Wars RMK3219GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
سایز نهایی : 41.7 * 98.4 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 1

نمایش تمام کدهای: Star Wars