پوستر و استیکر Star Wars RMK3208GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
سایز نهایی : 127 * 78.74 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 18

نمایش تمام کدهای: Star Wars