پوستر و استیکر Star Wars RMK3207GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر و 101.6 * 22.86 سانتی متر
سایز نهایی : 91.44 * 58.4 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 13

نمایش تمام کدهای: Star Wars