پوستر و استیکر Star Wars RMK3206GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر  و  101.6 * 22.86 سانتی متر 
سایز نهایی : 99.1 * 71.1 سانتی متر 
تعداد قطعه های استیکر : 13
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3206GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars