پوستر و استیکر Star Wars RMK3205GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر و 101.6 * 22.86 سانتی متر
سایز نهایی : 99.1 * 71.1 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 10
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3205GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars