پوستر و استیکر Star Wars RMK3182GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

سایز نهایی : 41.4 * 98 سانتی متر 
تعداد قطعه های استیکر : 1
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3182GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars