پوستر و استیکر Star Wars RMK3175GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

سایز نهایی : 40.1 * 97.8 سانتی متر 
تعداد قطعه های استیکر : 1
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3175GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars