پوستر و استیکر Star Wars RMK3174SCS

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

4 قطعه در ابعاد : 45.7 * 25.4 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 30
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3174SCS

نمایش تمام کدهای: Star Wars