پوستر و استیکر Star Wars RMK3147GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 50.8 * 45.72 سانتی متر

سایز نهایی : 48.8 * 29.9 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 6
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3147GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars