پوستر و استیکر Star Wars RMK3142SCS

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

4 قطعه در ابعاد : 45.7 * 25.4 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 19
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3142SCS

نمایش تمام کدهای: Star Wars