پوستر و استیکر Star Wars RMK3080GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 3
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK3080GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars