پوستر و استیکر Star Wars RMK2657GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
سایز نهایی در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 9
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK2657GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars