پوستر و استیکر Star Wars RMK2560GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
1 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
تعداد
قطعه های استیکر : 10
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK2560GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars