پوستر و استیکر Star Wars RMK2008GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
4 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 17
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK2008GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars