پوستر و استیکر Star Wars RMK1796GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
1 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.7 سانتی متر
1 قطعه در ابعاد : 101.6 * 22.9 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 17
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1796GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars