پوستر و استیکر Star Wars RMK1586SCS

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
4 قطعه در ابعاد : 45.7 * 25.4 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 31
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1586SCS

نمایش تمام کدهای: Star Wars