پوستر و استیکر Star Wars RMK1510GMDK

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

دو قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر

سایز نهایی در ابعاد : 144.8 * 113 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 13
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1510GMDK

نمایش تمام کدهای: Star Wars