پوستر و استیکر Star Wars RMK1508GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
2 قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 و  101.6 * 22.86  سانتی متر
سایز نهایی در ابعاد : 93.3 * 92.8 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 10
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1508GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars