پوستر و استیکر Star Wars RMK1503GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر 
سایز نهایی : 80 * 60.3 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 7
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1503GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars