پوستر و استیکر Star Wars RMK1502SLMDK

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 68.6 سانتی متر
سایز نهایی : 99 * 66 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 1
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1502SLMDK

نمایش تمام کدهای: Star Wars