پوستر و استیکر Star Wars RMK1500GM

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 101.6 * 45.72 سانتی متر
سایز نهایی : 80 * 65.4 سانتی متر
 تعداد قطعه های استیکر : 11
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1500GM

نمایش تمام کدهای: Star Wars