پوستر و استیکر Star Wars RMK1432GMDK

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 45.7 * 101.6 سانتی متر
یک قطعه در ابعاد : 22.9 * 101.6 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 16
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1432GMDK

نمایش تمام کدهای: Star Wars