پوستر و استیکر Star Wars RMK1431GMDK

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
یک قطعه در ابعاد : 45.7 * 101.6 سانتی متر
یک قطعه در ابعاد : 22.9 * 101.6 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 12
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1431GMDK

نمایش تمام کدهای: Star Wars