پوستر و استیکر Star Wars RMK1428SCSDK

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار

4 قطعه در ابعاد : 45.72 * 25.4 سانتی متر

تعداد قطعه های استیکر : 33
طرح های کاتالوگ: 4220-RMK1428SCSDK

نمایش تمام کدهای: Star Wars