پوستر و استیکر Star Wars JL1432M

مشخصات محصول

پوستر کاغذ دیواری
سایز نهایی : (ارتفاع)183 * 320 سانتی متر

تعداد پنل : 7
طرح های کاتالوگ: 4220-JL1432M

نمایش تمام کدهای: Star Wars