پوستر و استیکر Star Wars EMB0022SCS

مشخصات محصول

استیکر پشت چسب دار
پهنا استیکر : 8.89 سانتی متر
عرض استیکر : 5.5 سانتی متر
تعداد قطعه های استیکر : 4 قطعه
طرح های کاتالوگ: 4220-EMB0022SCS

نمایش تمام کدهای: Star Wars