پارکت چرم تایل LTU49015

مشخصات محصول

Varese Silk
لبه های مورب شده در چهار وجه
تهیه شده از چرم صدردرصد طبیعی
طول : 388 میلی متر
عرض : 388 میلی متر
ضخامت : 10.5 میلی متر
طرح های کاتالوگ: 133-LTU49015

نمایش تمام کدهای: تایل