پارچه دیواری Sentiant Pure 072616

مشخصات محصول

ابعاد : 53 سانتی متر * 10.5 متر
پترن ریپیت : 0 سانتی متر
دیزاین مچ : انطباق آزاد
طرح های کاتالوگ: 144-072616

نمایش تمام کدهای: Sentiant Pure