پادری آلومینیومی موکت PM2

مشخصات محصول

سطح فوقانی : موکت
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
طرح های کاتالوگ: 137-PM2

نمایش تمام کدهای: پادری آلومینیومی موکت