پادری آلومینیومی موکت PM1

مشخصات محصول

سطح فوقانی : موکت
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
طرح های کاتالوگ: 137-PM1
  • پادری آلومینیومی موکت و فرچه - موکت طوسی
  • پادری آلومینیومی موکت و فرچه - موکت قرمز

نمایش تمام کدهای: موکت