پادری آلومینیومی موکت و فرچه PMF2

مشخصات محصول

سطح فوقانی : موکت و فرچه 
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
رنگ بندی فرچه : مشکی ، توسی
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
طرح های کاتالوگ: 138-PMF2

نمایش تمام کدهای: پادری آلومینیومی موکت و فرچه