پادری آلومینیومی موکت و فرچه PMF2

مشخصات محصول

سطح فوقانی : موکت و فرچه 
سطح زیرین : PVC
رنگ بندی موکت : مشکی ، توسی ، قرمز
رنگ بندی فرچه : مشکی ، توسی
کاربری : فضای بسته و فضای باز سر پوشیده
طرح های کاتالوگ: 138-PMF2
  • پادری آلومینیومی موکت و فرچه - رنگ قرمز و مشکی
  • پادری آلومینیومی موکت و فرچه

نمایش تمام کدهای: موکت و فرچه