موکت Shades of Grey DN401

مشخصات محصول

ابعاد تایل : 33.3 سانتی متر * 100 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4270-DN401

نمایش تمام کدهای: Shades of Grey