موکت Expantion Point 987

مشخصات محصول

ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4264-987
  • موکت تایل 949 رنگ خاکستری expantion point
  • موکت تایل 972 رنگ خاکستری expantion point
  • موکت تایل 949 رنگ مشکی expantion point
  • موکت تایل 911 رنگ خاکستری expantion point

نمایش تمام کدهای: Expantion Point