موکت Expantion Point 949

مشخصات محصول

ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4264-949

نمایش تمام کدهای: موکت Expantion Point