موکت Expantion Point 949

مشخصات محصول

ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4264-949
  • موکت تایل 972 رنگ خاکستری expantion point
  • ترکیب موکت تایل expantion point

نمایش تمام کدهای: Expantion Point