موکت Creative Spark 566

مشخصات محصول

ابعاد تایل :50 سانتی متر * 50 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4253-566

نمایش تمام کدهای: Creative Spark