موکت Creative Spark 543

مشخصات محصول

ابعاد تایل :50 سانتی متر * 50 سانتی متر 
طرح های کاتالوگ: 4253-543

نمایش تمام کدهای: Creative Spark