موکت Basalt 569

مشخصات محصول
ابعاد تایل : 50 سانتی متر * 50 سانتی متر

طرح های کاتالوگ: 4276-569

نمایش تمام کدهای: موکت Basalt