موکت رولی Melange 11

مشخصات محصول

عرض 3 متر
طرح های کاتالوگ: 4251-11

نمایش تمام کدهای: Melange