موکت تولید ملی PLAIN-COLOR-Blue

مشخصات محصول
موکت رول تافتينگ
جنس: پلي آميد
عرض: 4 متر
وزن الياف: 1860 گرم بر مترمربع

رنگ: آبی
  • موکت قرمز رنگ

نمایش تمام کدهای: موکت تولید ملی