موکت تایل Umbra Stripe 1799

مشخصات محصول

Eclipse Stripe

ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4228-1799

نمایش تمام کدهای: Umbra Stripe