موکت تایل Umbra Stripe 1789

مشخصات محصول

Shadow Stripe

ابعاد تایل : 45.72(عرض) * 91.44 سانتی متر
طرح های کاتالوگ: 4228-1789

نمایش تمام کدهای: Umbra Stripe